Algemene voorwaarden voor internetverkoop via de Bristol Webshop

Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van kleding, schoenen, accessoires en sportartikelen via de website van Bristol (Euro Shoe Group nv, Lochtemanweg 17, 3580 Beringen - België, Tel. +32 11 854 784, E-mail: [email protected], Ondr. 0840.591.904).

Bestellingen kunnen enkel plaatsvinden tussen Euro Shoe Group nv en particulieren. Alhoewel deze algemene voorwaarden wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, zijn ze uitsluitend voor klanten uit België, Frankrijk, Duitsland en Groothertogdom Luxemburg bedoeld. Het aanbod op deze site is uitsluitend bestemd voor klanten die in België, Frankrijk, Duitsland en Groothertogdom Luxemburg wonen.

Bij het bestellen van onze producten of bij het aanvaarden van de levering van onze producten, aanvaardt men de verkoopsvoorwaarden en is men erdoor gebonden.

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden.

Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in Euro. Prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten. Euro Shoe Group nv heeft het recht de aangeduide prijzen te wijzigen. De prijs van het artikel is de prijs geldig op de besteldatum in de webwinkel van Bristol.

Bestelling

Indien een bestelling met succes is geplaatst, ontvang je binnen het uur een bevestigingsmail met een overzicht van jouw bestelling en een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden. Indien je kiest voor een levering op een privéadres of afhaalpunt, ontvang je een tweede mail van zodra de bestelling werd verstuurd naar het opgegeven leveringsadres. Indien je kiest voor een levering in een Bristol-winkel, ontvang je een verzendbevestiging en vervolgens een aankomstbevestiging van zodra jouw bestelling in de winkel van keuze is gearriveerd. Indien het bestelde artikel toch niet voorradig blijkt te zijn, word je door onze klantendienst gecontacteerd.

Verzending & levering

Je kan vanuit België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg bestellen. Wanneer je de gewenste maat van je favoriete artikel aanklikt, zie je meteen de correcte levertermijn op de site. We kunnen jouw bestelling al binnen 2 werkdagen leveren indien je kiest voor een levering op een privéadres. Kies je voor een afhaling in een Bristol-winkel, dan moet je rekening houden met een levertijd van 5 tot 7 werkdagen. Artikelen worden niet apart verstuurd. Zo hoef je maar één keer thuis te blijven om jouw bestelling in ontvangst te nemen of moet je maar één keer naar de winkel rijden.

Goed om te weten: indien je hebt gekozen voor een levering op een privéadres en je bent niet aanwezig op het moment van de levering, dan wordt je bestelling bij de buren of in een afhaalpunt geleverd. Check je T&T voor de actuele status van je pakketje.

Er worden geen verzendingskosten aangerekend voor bestellingen vanuit België vanaf 29,99 EUR en voor verzendingen naar een Bristol-winkel.

Voor bestellingen vanuit België lager dan 29,99 EUR wordt er daarentegen 3,99 EUR verzendingskosten aangerekend. Je kan ook vanuit Frankrijk, Duitsland en Luxemburg bestellen. Hiervoor zijn we wel genoodzaakt om een vaste verzendingskost van 7,50 EUR aan te rekenen voor een levering op een privéadres, ongeacht het bedrag van de bestelling.

Indien de wettelijke maximale levertermijn van 30 dagen wordt overschreden, krijg je het aankoopbedrag van jouw bestelling terugbetaald.

Betalingsmodaliteiten

Betalingen kunnen online verricht worden via IDeal, Bancontact/Mister Cash, Payconiq, VISA/MasterCard, Klarna, Google Pay of PayPal. Als je ervoor kiest de bestelling af te halen in één van onze Bristol-winkels moet je ook onmiddellijk online betalen. Je kan een Bristol webshopbestelling niet afrekenen in een Bristol-winkel. De betaling gebeurt in Euro. Euro Shoe Group nv is niet verantwoordelijk voor eventuele bankkosten. Bestelde goederen blijven eigendom van Euro Shoe Group nv tot de bestelling volledig is betaald. Euro Shoe Group nv neemt alle nodige maatregelen om alle informatie betreffende betalingen en bestellingen te beveiligen. Euro Shoe Group nv kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden als derden onrechtmatige toegang tot deze gegevens zouden verwerven.

Terugzendingen & omruilen

"De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst".

Je hebt het recht om - zonder opgave van een specifieke reden - van je aankoop af te zien. Dit binnen de 14 dagen na ontvangst, zonder kosten en mits overhandiging/meesturen van het retourformulier. Het retourformulier wordt standaard meegestuurd bij de bestelling. Je kan ons ook laten weten dat je van de verkoop afziet door het herroepingsformulier naar ons terug te sturen. Euro Shoe Group nv beroept zich op geen enkele uitzonderingsgrond betreffende het herroepingsrecht. Voor meer informatie over de uitzonderingen op het herroepingsrecht, klik hier.

Je kan de aankoop die je wenst te annuleren of om te ruilen GRATIS binnenbrengen in een Bristol-winkel naar keuze of je kan de bestelling op eigen kosten terugsturen naar: Webshop Bristol, Euro Shoe Group nv, Lochtemanweg 17 3580 Beringen, België (Ondr. 0840.591.904).

Retourzendingen moeten voldoende gefrankeerd zijn. Onvoldoende of niet-gefrankeerde terugzendingen worden niet geaccepteerd. Retours die binnengebracht worden in een Belgische Bristol-winkel, worden contant terugbetaald of, indien deze op voorraad zijn in de winkel, omgeruild. In geval van terugzending wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort op je rekening. Ruilen is niet mogelijk indien je kiest voor een retour naar het hoofdkantoor. Gelieve het retourformulier steeds volledig in te vullen.

We vragen je vriendelijk om steeds zoveel mogelijk gebruik te maken van de originele verpakking bij het terugsturen van de goederen.

Garantie

Wij staan in voor de bruikbaarheid en deugdzaamheid van het product. Daarom geldt voor alle artikelen die je bij ons koopt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij je zo snel mogelijk van een passende oplossing. Je kan ook contact opnemen met onze klantenservice op het nummer: +32 (11)/854.784 (ma-do: 9u-17u en vrij: 9u-16u).

Indien het product defect is door een productiefout valt dit onder onze garantie. Dan kan je het product samen met het retourformulier binnenbrengen in een Bristol-winkel naar keuze of terugsturen naar: Bristol, Lochtemanweg 17, 3580 Beringen Na deze terugzending of het binnenbrengen in een Bristol-winkel naar keuze wordt er door ons bekeken of het product wegens een productiefout of wegens normale slijtage niet goed functioneert:

 • Wanneer er sprake is van een productiefout word je hierover ingelicht en wordt het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk teruggestort/terugbetaald.
 • Wanneer er sprake is van normale slijtage kunnen wij de volgende klachten helaas niet vergoeden:
  • normale slijtage van zolen en hakken
  • kale neuzen bij schoenen door normale slijtage van buitenaf
  • beschadiging aan hak
  • door verkeerd of intensief gebruik veroorzaakte gebreken
  • overmatige transpiratie
  • afgeven van schoenen en kleding
  • artikelen beschadigd of bevuild door de koper, alsook gedragen kleding of schoenen

Klachten

Indien je een klacht wenst in te dienen, kan je via het contactformulier of via het nummer: +32(11)/854.784 contact opnemen. Je zal binnen de 5 werkdagen volgend op jouw klacht geïnformeerd worden over de termijn waarbinnen je een antwoord op jouw klacht zal ontvangen. Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan je steeds terecht bij BeCommerce en bij de Europese Commissie via het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Preventie namaak
Wij verkopen enkel producten aangekocht bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van een product kan de klant meer informatie vinden op de website www.eccbelgie.be. Indien een klant vermoedt dat een product namaak is, kan hij een klacht indienen via het Meldpunt op de website https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Overmacht

Euro Shoe Group nv is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud bij derden of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden als die veroorzaakt zijn door: staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, systeemfouten, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Euro Shoe Group nv, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van die voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Euro Shoe Group nv.

Exportbeperkingen

Producten aangekocht bij Euro Shoe Group nv zijn onderworpen aan de Belgische exportwetgeving en -voorschriften. De koper aanvaardt de verantwoordelijkheid en kosten voor het bekomen van de noodzakelijke vergunningen m.b.t. de aard van de te exporteren goederen, hun bestemming of hun gebruik.

Bevoegde instanties en rechtspraak

De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken.

Privacy Policy Bristol (Euro Shoe)

Dit privacybeleid geldt voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonlijke gegevens bij het gebruik maken van onze websites inclusief onze webshop en onze wedstrijdpagina's. Euro Shoe Group NV is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. Bristol NV maakt deel uit van Euro Shoe Group NV.

Euro Shoe Group NV
Lochtemanweg 17
3580 Beringen
België

Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van onze privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website onder "Privacy Policy".

Heb je vragen in verband met onze privacyverklaring? Contacteer ons via [email protected]

Wat is het BeCommerce-label?

BeCommerce is de Belgische vereniging van de bedrijven actief in verkoop op afstand. Bristol respecteert de regels opgenomen in de Gedragscode van BeCommerce. De Code bevat regels over privacy, kopen op afstand en telemarketing. Deze regels bieden jou als consument een optimale bescherming.

Bristol, als drager van het BeCommerce Label, houdt zich aan de strengere regels die gericht zijn op het kopen op afstand via internet. Wij respecteren de Gedragscode van BeCommerce.

Indien je een geschil hebt met ons, kan je bij de Geschillencommissie via [email protected] terecht. De Geschillencommissie is bevoegd voor het oplossen van en het oordelen over alle geschillen tussen een consument en een lid. De (individuele) benoeming van (leden van) de Geschillencommissie gebeurt door de Raad van Bestuur. Hiervoor is geen goedkeuring of acceptatie van de Algemene Vergadering vereist. Alle klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij de Geschillencommissie, met een nauwkeurige uiteenzetting van de feiten en vergezeld te gaan van alle nuttige stukken. De Geschillencommissie registreert onmiddellijk elke ingediende klacht en kent een identificatienummer toe. Hij bevestigt de ontvangst aan de eiser en gaat na of het dossier volledig is. In voorkomend geval wordt de klager verzocht meer gegevens te verstrekken over de klacht. De Geschillencommissie zendt de dossiergegevens naar het betrokken lid.

www.becommerce.be